1950s - everettbakerslides
Norley Kolskog Boys [Musical Group]. Shaunavon. 07/17/1955

Norley Kolskog Boys [Musical Group]. Shaunavon. 07/17/1955

Saskatchewanshowcase